Over mij

Het is mijn passie om mensen te begeleiden in hun bewustwordingsproces gericht op kwaliteiten, waarden, passies en mogelijkheden in hun loopbaan. Mijn aanpak kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en verbinding, waarbij ik met enthousiasme en humor werk naar een duidelijk en haalbaar resultaat. Ik stimuleer mijn klanten kritisch naar zichzelf te kijken en zelf de regie te pakken in en over de loopbaan. Ik werk vanuit mijn persoonlijke christelijk geloof. In de trajecten is ruimte om aandacht te besteden aan christen zijn in relatie tot loopbaankeuzes.

Ik werk met het koersonderzoek van VistaNova (voorheen methode Hoogendijk) en andere methoden, opdrachten en oefeningen. Dit resulteert erin dat mijn klanten duidelijk zicht krijgen in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Opbrengst van het traject is een concreet actieplan. Hierdoor gaan ze weer zelfbewust, met energie aan het werk.

In de ruim 17 jaar dat ik in het HRM vak heb gewerkt, heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in hun loopbaan en in Werving- en selectieprocedures. Ik heb bewust de keuze gemaakt mijn passie te volgen en mij volledig te richten op het vakgebied loopbaanadvies.

Geke Valkenburg